100 de lei este indemnizaţia de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul CJRAE Dâmboviţa

S-a aprobat indemnizaţia de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Dâmboviţa.
În baza Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Ministrului Sănătăţii şi Ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu diz-abilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, prin decizia nr.93 din 01 februarie 2017 a Inspectorului şcolar general, a fost numită, în cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) Dâmboviţa, Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională (COSP), în vederea evaluării, asistenţei psihoedu-caţionale, orientării profesionale a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Componenţa Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, conform art. 9 din Ordinul susmenţionat este următoarea: directorul CJRAE, preşedinte al comisiei; inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat, vicepreşedinte al comisiei; un reprezentant al CJRAE;un reprezentant din partea DGASPC; un reprezentant din partea consiliului judeţean; un reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică; un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de observator.
Secretarul comisiei este asistentul social din cadrul Serviciul de evaluare şi orientare şcoalară şi profesională.
Finanţarea Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională se realizează de către consiliul judeţean, prin Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională.
Conform art.87 alin.(1) din Ordinul nr.
1985/1305/5805/2016, atribuţiile COSP sunt următoarele:
– analizează documentele primite de la SEOSP şi decide asupra orientării şcolare şi profesionale a elevilor/copiilor cu CES, respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale;
– emite certificatele de orientare şcolară şi profesională, la propunerea
SEOSP din cadrul CJRAE/CMBRAE;
– colaborează cu DGASPC, cu instituţiile de învăţământ, cu părinţii, cu asociaţiile persoanelor cu dizabilităţi, cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi societăţii civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanţă cu particularităţile lor individuale. Conform art. 5 lit. m) din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016, beneficiarii certificatelor de orientare şcolară şi profesională sunt copiii/elevii/tinerii care au deficienţe/afectări, respectiv dizabilităţi care presupun necesităţi educaţionale suplimentare: senzoriale, mintale, psihice şi asociate, precum şi dizabilităţile fizice -motorii şi neuromotorii – care împiedică scrisul în mod permanent.
Precizăm că, începând cu data de 5 iunie 2012 (data la care a fost înfiinţată Comisia de orientare şcolară şi profesională Dâmboviţa) şi până în prezent au fost emise un număr de 3482 certificate de orientare şcolară şi profesională. În conformitate cu prevederile art. 89 alin.(7) din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016, salarizarea membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de şedinţă.
Deoarece finanţarea COSP Dâmboviţa se realizează de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa, prin CJRAE Dâmboviţa, s-a aprobat indemnizaţiei de şedinţă pe anul 2017, ca formă de plată a membrilor comisiei, iar cuantumul acesteia este de 100 lei net /membru, pentru cel mult 2 şedinţe pe lună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Next Post

Cel mai modern loc de joacă a fost amenajat lângă Piaţa Select

Primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan, vicepri-marii Monica Ilie şi Cătălin Rădules-cu, şefi de direcţii din Primăria Târgovişte au vizitat, ieri dimineaţă, locul de joacă amenajat lângă Piaţa Select, din Microraionul VI. Edilii au apreciat calitatea lucrărilor şi ca argument, primarul Cristian Stan a apreciat că este cel mai modern loc […]